ဖန္ငါခရုိင္ရွိ PCC ႏွင့္ SMC ဘန္နင္ယန္စာၾကည့္တိုက္အသင္းတို႔သည္ ခိခက္ေဆးခန္းမွ အေျခခံက်န္းမာေရးျပဳစုနည္း ေလ့လာသင္ယူပြဲ


ဖန္ငါခရုိင္အလုပ္သမားကြန္ယက္ PCC ႏွင့္ ဘန္နင္ယန္ေက်းရြာ စာၾကည့္တုိက္ CBO အသင္းတို႔သည္၊ ဖန္ငါ ခရုိင္၊ တကြာပါၿမဳိ႔နယ္၊ ခိခက္ေက်းရြာေဒသႏၱရေဆးခန္းမွျပဳလုပ္ေသာ အျခခံက်န္းမာေရးျပဳစုနည္းအား ေလ့ လာသင္ယူခဲ့ၾကပါသည္။ ယခုလိုအေျခခံက်န္းမာေရးျပဳစုနည္းကို ေရြ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္လုိအပ္ ၿပီး အလုပ္သမားမ်ားအလုပ္ခြင္အတြင္းထိခုိက္ဒဏ္ရာရပါက နည္းလမ္းမွန္ကန္စြာႏွင့္စနစ္တက်ျပဳစုႏုိင္ရန္ ျဖစ္ သည့္အျပင္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္လည္းခႏၶာကိုယ္ႏွင့္က်န္းမာေရးအတြက္ အထူးအက်ဳိးျဖစ္ေစၿပီး ႀကီး ေသာဒဏ္ရာအျမန္သက္သာေစရန္ျဖစ္သည္။ ယခုျပဳလုပ္ေသာ က်န္းမာေရးအေျခခံျပဳစုနည္းသင္တန္းတြင္ ခိ ခက္ေက်းရြာေဒသႏၱရေဆးခန္းမွဴးႏွင့္ လက္ေထာက္တို႔မွ လာေရာက္နည္းျပေပးခဲ့ၿပီး ခိခက္ေက်းရြာ၊ တကြာပါ ၿမဳိ႔နယ္အတြင္းမွ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမား၊ ေယာက်ာ္းေလးေရာ မိန္းမေလးေတြပါမ်ားစြာ လာေရာက္ေလ့လာၾက ပါသည္။

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s