ဥပေဒသင္တန္း

” အန္ဒါမန္ကမ္းရိုးတမ္းလူမ်ိဳးစုမ်ားေပါင္းစည္းေရးပေရာဂ်က္ ( CEIA ) ” ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ဖန္ငါးျပည္နယ္ အတြင္းမွာ ရွိၾကတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ကြန္ယက္အဖြဲအစည္းမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအၾကား အခ်င္းခ်င္းကူညီႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဥပေဒပိုင္းဆိုရင္ ျပႆနာအခက္အခက္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္တစိတ္တေဒသ ေျဖရွင္းႏိုင္ေစရန္  ရည္ရြယ္ၿပီး  14.09.2012 မွ 15.09.2012 အထိ ႏွစ္ရက္တိုင္တိုင္ ထိုင္းဥပေဒဆိုင္ရာ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါတယ္။

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s